Rent lagmässigt finns inga lagar som ställer krav på att man ska ha en körjournal om man har bil som en förmån i sitt arbete, men det är rätt smidigt att ha en sådan för att kunna bevisa och redovisa för Skatteverket hur man använder bilen i tjänsten – och smidigast är det att ha en elektronisk sådan för att minimera pappersarbete och effektivisera journalförandet.

Det är smart att skaffa sig en smidig körjournal app att redovisa sin bilkörning i när man arbetar med att köra bil, lastbil eller buss. I en sådan app kan man nämligen enkelt och snabbt redovisa sina turer samt slipper räkna på kilometer, hålla koll på datum och kan på ett simpelt vis visa för ekonomiavdelningen hur mycket fordonet använts i privat syfte alternativt kunna visa att man inte alls kört privat. Dessutom är den här typen av körjournal något som även Skatteverket själva rekommenderar och deras minimikrav är att journalen ska innehålla två saker: en mätarställning vid årets början och en mätarställning vid årets slut. Sedan anser man även att journalen bör innehålla en del andra grundläggande saker såsom bilens registreringsnummer, att den visar aktuellt år, att den håller koll på hur många kilometer den anställda kör vid varje resa med fordonet samt att adresser loggas för start och stopp. Smart kan vara att man också kan lägga in ärenden och platser som besökts i tjänst samt att man även lägger in när man stannar till för att tanka.

Slipp pappershantering med körjournals app

En körjournals app hjälper förare och företag att enkelt få koll på sina körningar, utan en massa tidskrävande pappersarbete, dessutom går den här typen av journaler att skriva ut som fullständiga rapporter när det är dags att lämna in journalen till ekonomiavdelningen eller Skatteverket. Med det är inte den enda fördelen. Hos Expressen listas en rad andra fördelar och man nämner bland annat att man slipper överraskningar vid skatterevisioner som ibland kan resultera i kostsamma skattetillägg, förenklar redovisning av körningar som gjorts i privat syfte och hjälper företaget att spara in pengar eftersom att elektroniska journaler gör förmånshanteringen enklare. Så kort sagt: att skaffa en elektronisk körjournal app till företaget är en väl värd investering – för alla parter.